Recent site activity

18 Mar 2020, 08:24 Clé demu edited Convegno
18 Mar 2020, 08:23 Clé demu edited Convegno
17 Mar 2020, 15:51 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
17 Mar 2020, 15:47 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
17 Mar 2020, 15:39 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
17 Mar 2020, 15:36 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
17 Mar 2020, 15:34 Clé demu created /convegno/2021
17 Mar 2020, 15:31 Clé demu edited Convegno
4 Feb 2020, 19:12 Eugenio Piasini edited Guida ai partecipanti
4 Feb 2020, 19:11 Eugenio Piasini edited Un esempio di struttura dell'articolo
4 Feb 2020, 19:08 Eugenio Piasini edited Un esempio di struttura dell'articolo
4 Feb 2020, 19:07 Eugenio Piasini edited Un esempio di struttura dell'articolo
4 Feb 2020, 18:59 Eugenio Piasini created guida-articolo
6 Jan 2020, 19:04 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 18:56 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 18:54 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 18:54 Clé demu updated HeaderBis_cut_shorter_cut.png
6 Jan 2020, 18:51 Clé demu attached HeaderBis_cut_shorter_cut.png to VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 17:07 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 17:04 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 17:01 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 16:59 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 16:59 Clé demu attached Marta_manifesto_1_cut.jpg to VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 16:57 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"
6 Jan 2020, 16:53 Clé demu edited VII Convegno Gabriele Marveggio: "Stelle, Sestanti e Cyberspazio"

older | newer